Príprava stretnutia

16.02.2017 16:00

Anda, Dáša, Ivan. Palo. Peter a Vilo.

Stretli sme sa aby sme pripavili program a pozvánku na naše stretnutie

po 55 rokoch, ktoré bude opäť po piatich rokoch v Sanatóriu Dr. Guhra

v Tatranskej Polianke.